Osvrt na tržište za 12.02.2020. - komponente za stočnu hranu i stoka

SOJINA SAČMA

Za danas smo beležili ponudu sojine sačme iz DIjamanta po ceni od 44 din/kg+PDV. Kako vidimo iz izveštaja sa milanske berze beleži se pad sojine sačme u odnosu na predhodnu nedelju.

SUNCOKRETOVA SAČMA

Od suncokretove sačme imali smo ponudu iz Dijamanta po ceni od 23 din/kg+PDV i za Šid 22,2-22,3 din/kg+PDV. Na izveštaju sa milanske berze beleži se pad cene u odnosu na predhodnu nedelju.

STOKA

Danas smo u ponudi imali prasad sa farmi, po ceni od 380 din/kg+PDV. Bez obzira na nestašicu i veliku tražnju, pregovora nije bilo. Tovne svinje sa farmi su se nudile po ceni od 170 din/kg+PDV, dok su se one sa 56% mesnatosti nudile po ceni od 215 din/kg+PDV, na liniji klanja.

U ponudi smo imali i ovce za klanje, po ceni od 150 din/kg+PDV, kao i jagnjad, po ceni od 320 din/kg+PDV.