Osvrt na tržište za 12.02.2024.- komponente za stočnu hranu

SOJINA SAČMA

Cena sojine sačme u ponudi se kretala u rasponu od 61 do 61,5 din/kg+PDV. Oglašena je sačma sa 42% proteina po ceni od  59,5 din/kg+PDV. Ponuđena je sačma iz uljara Veliko Gradište, Nova Crnja, Bečej, Šid i Obrenovac ukupno oko 450 t. 

SUNCOKRETOVA SAČMA

Cena suncokretove sačme se kretala od 30,5 do 31,5 din/kg+PDV. Ponuđena je sačma iz uljara Veliko Gradište, Nova Crnja, Vrbas, Šid, Sombor, Zrenjanin ukupno 450 t. Usled velike operativne količine suncokretove sačme u ponudi, oglašivači svoje robe su spremni na korekciju cena na dole, kako bi konkretizovali pregovore. Tražnja za ovom komponentom je mala i svaki kupac je dobrodošao.