Osvrt na tržište za 12.06.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

SOJINA SAČMA

Sojina sačma domaća rinfuz, Veliko Gradište, fca kupac, danas je  realizovana po ceni od 43 din/kg+PDV, sojina sačma Bečej se nudila po ceni od 42-42,2 din/kg+PDV, sojina sačma Sombor se nudila po ceni od 42 din/kg+PDV, na terenu se trgovanje obavljalo uglavnom na 42 din/kg+PDV, uz prisutan trend smanjene tražnje i kupovine,po količinama.

SUNCOKRETOVA SAČMA 

Suncokretova sačma Nova Crnja danas se nudila po ceni od 24,6 din/kg+PDV, a odrade na terenu kako saznajemo od saradnika su bile i 24,4-24,5 din/kg+PDV.

STOKA 

Bikovi Holštajn su se danas nudili po cenama od 208-225 din/kg+PDV, a Simentalci po cenama od 225-230 din/kg+PDV. I dalje se postavljaju pitanja vezana za izvoz u Tursku, koja su bez odgovora. 

Prasad iz otkupa su se nudila po ceni od 245 din/kg+PDV, a prasad sa farme po 350 din/kg+PDV. Tovne svinje farmske se i dalje nude po 170 din/kg+PDV, svinje sa mini farmi po 160 din/kg+PDV, a svinje iz otkupa po cenama 150-160 din/kg+PDV.