Osvrt na tržište za 12.07.2022.-komponente za stočnu hranu i stoka

SOJINA SAČMA

Danas na  domaćem tržištu Srbije  prisutnija  ponuda sojine sačme od tražnje za njom, trend pada u nuđenim cenama, oglašena operativna ponuda kreće se u rasponu od 60din/kg+pdv za sačmu 42% proteina i 62-63din/kg+PDV za sačmu 44% proteina, sa dogovorima i ispod najniže ponuđene, na paritetima Obrenovac, Zrenjanin, Veliko Gradište, Šid .

SUNCOKRETOVA SAČMA

Danas vidljiv trend pada ponuđene vrednosti suncokretove sačme na domaćem tržištu, aktivnija ponuda suncokretove sačme u odnosu na tražnju, ponude se  cene kreću  od 32din/kg+PDV  do -33din/kg+PDV,operativni pariteti su  Šid,  Zrenjanin,  Veliko Gradište, aktivnija je ponuda od tražnje. 
 

STOKA

Oglašena cena za jagnjad bila je na 370 din/kg+PDV. Ovce za klanje su se nudile na cenu od 150 din/kg+PDV. Slabo je interesovanje za ovom kategorijom stoke.