Osvrt na tržište za 13.07.2022.-komponente za stočnu hranu i stoka

SOJINA SAČMA

Na domaćem tržištu Srbije danas  oglašena operativna ponuda sojine sačme kreće se u rasponu od 60din/kg+pdv za sačmu 42% proteina i 62-63din/kg+PDV za sačmu 44% proteina, sa dogovorima za manje količine i ispod najniže ponuđene vrednosti, na svim nuđenim  paritetima Obrenovac, Zrenjanin, Veliko Gradište, Šid .

SUNCOKRETOVA SAČMA

Danas na domaćem tržištu Srbije trend pada ponuđene vrednosti suncokretove sačme, aktivnija ponuda suncokretove sačme u odnosu na tražnju, ponude se  cene kreću  od 32-33din/kg+PDV, moguće korekcije na dole u konkretnom pregovoru, usled slabih upita i tražnji. Operativni pariteti su  Šid,  Zrenjanin,  Veliko Gradište, aktivnija je ponuda od tražnje.

STOKA

Prasad sa farme su se oglašavla na cenu od 350 din/kg+PDV, prasad sa mini farme na 300 din/kg+PDV, dok su se prasad iz otkupa oglašavla na cenu od 280-300 din/kg+PDV. Koliko cujemo na terenu širok je raspon cena u oglašavanju. I dalje se beleži slabo interesovanje kupaca da prasad kupi za dalji tov.