Osvrt na tržište za 12.08.2019. - subvencije i regulative

Vlada donosi UREDBU O IZMENAMA UREDBE O RASPODELI PODSTICAJA U POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU U 2019. GODINI

U Uredbi o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2019. godini („Službeni glasnik RS”, br. 3/19, 12/19, 29/19 i 40/19), u članu 2. stav 2. menja se i glasi: „Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2019. godinu u Razdelu 24, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Glava 24.10 Uprava za agrarna plaćanja, Program 0103 Podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju, Funkcija 420 Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov, Programska aktivnost/projekat 0001 Direktna plaćanja, Ekonomska klasifikacija 451 - Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama utvrđena su sredstva u iznosu od 22.020.314.000 dinara. Rešenjem o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve 05 Broj: 401-1848/2019 od 21. februara 2019. godine preneta su sredstva u iznosu od 1.900.000.000 dinara. Rešenjem o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve 05 Broj: 401-8061/2019 od 8. avgusta 2019. godine preneta su sredstva u iznosu od 450.000.000 dinara. Rešenjem o preusmeravanju aproprijacija utvrđenih Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2019. godinu 03 Broj: 401-00-3168/2019 od 8. avgusta 2019. godine preneta su sredstva u iznosu od 150.000.000 dinara. Ukupna sredstva na Ekonomskoj klasifikaciji 451 - Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama utvrđena su u iznosu od 24.520.314.000 dinara, koja se raspoređuju u skladu sa ovom uredbom.”.