Osvrt na tržište za 12.09.2018. - komponente za stočnu hranu i stoka

SOJINA SAČMA

Što se tiče ove komponente bez bitnijih promena oko cena. I dalje je cena za sojinu sačmu iz Bečeja 42din/kg+PDV.


SUNCOKRETOVA SAČMA

Raspon cena u ponudi za ovu komponentu kretao se od 23.5-23.8din/kg+PDV, u zavisnosti od uljare. Svakako možemo da zaključimo da operativne robe ima.

STOKA

Danas pratimo nove informacije na terenu sa severa Bačke, o trgovanju bikovima Holštajn po ceni od 243.51/kg+PDV, dok je njihova ponuda išla do 253din/kg+PDV. Trgovanje bikova Simental po ceni od 263din/kg+PDV, uz ponudu koja se kretala do 270din/kg+PDV, uz prisutno vođenje pregovora o prodaji za tovne svinje farmske na 140din/kg+PDV, dok se njihova ponuda kretala do nivoa cena do 145din/kkg+PDV.