Osvrt na tržište za 12.09.2018. - žitarice i uljarice

KUKURUZ

Cene kukuruza u ponudi na današnji dan su bez promene i kreću se od 14.3-14.7din/kg+PDV, ali cene u realizaciji su u padu, tako da smo imali prijavljeno trgovanje kukuruza prirodno suvog rod 2018 na bazi vlage do 16% po ceni od 14.4din/kg+PDV. Problem manjeg trgovanja i potražnje za ovom robom, kao i priliv robe na tržište se odražava na pad cene kukuruza.

PŠENICA

Nedostatak skladišnog prostora i priliv soje i kukuruza i manji obim izvoza, dovodi do toga da ponudači nude pšenicu pokušavajući da delimično oslobode skladišni prostor i koriguju cene na dole. Danas je prijavljeno trgovanje merkantilne pšenice,srps, rod 2018 po ceni od 18.6din/kg+PDV. Cena pšenice sa proteinima do 13% je ponuđena po 19din/kg+PDV. Isporučuju se neke količine ka Makedoniji i Kosovu.

SOJA ZRNO

Na današnji dan ponuđena cena za soju ovogodišnjeg roda je na 35.5din/kg+PDV. Sa terena raspolažemo sa informacijama, da je rađena nova soja na 35.4din/kg+PDV. Ponuđači se nadaju i očekuju da će u budućem periodu doći do rasta cena soje ovogodišnjeg roda, pa neki od njih povlače svoje ponude.