Osvrt na tržište za 12.09.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

SOJINA SAČMA

Na domaćem tržištu Srbije današnja ponuda sojine sačme Bečej kretala se u rasponu cena od 42.,5-42,8 din/kg+PDV, sojina sačma Obrenovac 44% proteina  kreće već jedan period od dve nedelje  po ustaljenoj ceni od 40,5 din/kg+PDV, a tražnja za ovom robom se danas aktivirala i upiti su sve češći, očekuje se i nova prerada.

SUNCOKRETOVA SAČMA 

Suncokretova sačma se danas nudila uglavnom iz nove prerade.U Zrenjaninu nova prerada po ceni od 20.5 din/kg+PDV, Nova Crnja po ceni od 21,7 din/kg+PDV, Sombor po ceni od 21,4 din/kg+PDV, Šid po ceni od 23,5 din/kg+PDV.

STOKA 

Bikovi Holštajn su se danas nudili po 195 din/kg+PDV, a krave za klanje po ceni od 140 din/kg+PDV.

Tovljenici sa mini farmi su se nudili po cenama od 166,7 - 170 din/kg+PDV, a sa farmi po cenama od 160-175 din/kg+PDV. Prasad sa farmi su se nudila po ceni od 280 din/kg+PDV.