Osvrt na tržište za 12.10.2021.-komponente za stočnu hranu i stoka

SOJINA SAČMA

Dan za nama prikazuje miran tok dešavanja sa sojinom sačmom, nivoi oglašenih ponuda se kreću od 83.5-84din/kg+PDV, operativni pariteti su Šid i Zrenjanin, tražnja je vrlo slaba, i prerada po fabrikama je još u smanjenom obimu, akcenat je na skidanju i prijemu soje zrna.

SUNCOKRETOVA SAČMA

Danas operativna ponuda suncokretove sačme nalazi se u Vrbasu, Zrenjaninu, Šidu, a raspon ponuđenih oglašenih vrednosti kreće se od 33-34din/kg+PDV, dogovori se završavaju u nivou od 33-33.4din/kg+PDV, za manje količine.

STOKA

Bikovi simentalci su se oglašavali na cenu od 250 din/kg+PDV, bikovi holštajn su se oglašavali na cenu 235-240 din/kg+PDV. Trend je povećanih cena u oglasima.