Osvrt na tržište za 13.01.2021.-komponente za stočnu hranu i stoka

STOKA
Koliko možemo da uočimo po oglašenim cenama za bikove holštajn i bikove simentalce beleži se trend rasta u oglašenim cenama. Tako su se bikovi simentalci oglašavali na cenu od 227-235 din/kg+PDV, bikovi holštajn po ceni od 218 din/kg+PDV. Kad su tovljenici u ponudi, tovne svinje iz otkupa su se oglašavale na cenu od 125-130 din/kg+PDV. Koliko čujemo na terenu kupci su spremni da plate ovu kategoriju svinja 120-123 din/kg+PDV.

SOJINA SAČMA

Sojina sačma danas beleži porast cene u ponudi. Obzirom da cena sojinog zrna na domaćem kao i na stranom tržištu i dalje raste i cena sojine sačme beleži porast cene kako kažu ponuđači. Sojina sačma danas se oglašavala  po ponuđenim cenama od 61-62 din/kg+PDV. Porast sojine sačme primetan je i na čikaškoj kao i na milanskoj berzi. Ponuđači najavljuju dalji rast ponuđenih cena u ovoj nedelji.

SUNCOKRETOVA SAČMA

Danas beležimo manju ponudu suncokretove sačme. Suncokretova sačma danas beleži trend porasta cena, tako da su ponuđači danas oglašavali ponude suncokretove sačme po oglašenim cenama od 31-31,5 din/kg+PDV. Kako saznajemo na terenu suncokretova sačma se mogla naći u ponudi i u rasponu cena od 30,5-31 din/kg+PDV.