Osvrt na tržište za 13.02.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

SOJINA SAČMA

Danas od sojinih sačmi domaćih rinfuz imali smo ponudu za sačmu u Bečeju po ceni od 43.5din/kg+PDV, sačma u Obrenovcu i dalje se nudila po ceni od 44din/kg+PDV. Operativna sačma u Vrbasu očekuje se od sledeće nedelje. Danas imamo prijavljenu realizaciju sa terena za sojinu sačmu Bečej po ceni od 43.5din/kg+PDV.

SUNCOKRETOVA SAČMA 

Od suncokretovih sačmi danas smo imali ponudu sačmu u Zrenjaninu po ceni od 22.5din/kg+PDV, sačma u Somboru nudila se po ceni od 22.4din/kg+PDV, dok se sačma u Vrbasu i dalje nudi po ceni od 22.7din/kg+PDV. Prijavljenih realizacija za danas nismo imali.

STOKA

Danas veoma mirno na tržištu stoke, uz pregovore o trgovanju za bikove Simental u južnobanatskom okrugu, čija je ponuda bila na 255din/kg+PDV, a ponuđena cena od prerađivača je bila na 250din/kg sa PDV-om, te se čeka finalizacija dogovora. Prasad farmska danas su nuđena po ceni od 270-280din/kg+PDV, prasad mi8ni farma nuđena su po ceni od 231-240din/kg+PDV a prasad iz otkupa nude se po ceni od 185-190din/kg+PDV, uz smanjene ponude na terenu po količinama, uz saznanja da je prisutno u severnobačkom okrugu virusno oboljenje kod ovih kategorija.