Osvrt na tržište za 13.03.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

SOJINA SAČMA

I danas velika ponuda sojine sačme, iz više fabrika, u ponudi smo imali sačmu u Bečeju po ceni od 44 din/kg+PDV, sačma u Šidu nudila se po ceni od 43,5-44 din/kg+PDV. Sačma u Somboru nudila se po ceni od 43,3-43,5 din/kg+PDV. Sojina sačma u Vrbasu i u Obrenovcu nudila se po ceni od 43,5 din/kg+PDV. Danas nismo imali prijavljenih realizacija za sojinu sačmu.

SUNCOKRETOVA SAČMA

Od suncokretovih sačmi danas smo u ponudi imali sačmu u Novoj Crnji po ceni od 22,6-23 din/kg+PDV, sačma u Šidu nudila se po ceni od 22,8 din/kg+PDV. Suncokretova sačma u Somboru nudila se po ceni od 22,4-22,7 din/kg+PDV, sačma u Zrenjaninu tokom prepodneva nudila se po ceni od 22,3 din/kg+PDV, ali već posle par sati klijenti su prijavljivali da nema više operativne robe u Zrenjaninu.

STOKA 

Kao što ste već navikli, sredinom nedelje je ponuda stoke najbogatija. Tako su se jagnjad nudila po ceni od 285 din/kg+PDV, krmače za klanje po ceni od 115 din/kg+PDV, prasad iz otkupa po ceni od 220 din/kg+PDV, dok su se prasad sa mini farmi nudila po ceni od 231.5 din/kg+PDV. 

Cena svinja i dalje stagnira, pa su se farmske svinje nudile po ceni od 130 din/kg+PDV, svinje iz otkupa po ceni od 120-125 din/kg+PDV, a svinje sa mmini farmi po ceni od 130 din/kg+PDV.