Osvrt na tržište za 13.05.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

SOJINA SAČMA 

Od sojinih sačmi danas u ponudi imali smo sojinu sačmu u Somboru po ceni od 41,8-42 dinkg+PDV. U Obrenovcu u preradi za ovu nedelju imamo operativnu sojinu sačmu sa 44%,46% i 48% proteina, bez izraženih cena, kako saznajemo sačma 44% proteina danas se nudila po ceni od 42 din/kg+PDV. Takođe, danas beležimo i ponudu sačme iz prerade u Obrenovcu takože bez jasno definisane cene.

SUNCOKRETOVA SAČMA 

Početak ove nedelje obeležavamo raznovrsnom ponudom suncokretove sačme, tako da ponude operativnih količina beležimo iz fabrika u Šidu, Vitalu, Zrenjaninu bez jasno definisanih cena u ponudi. Suncokretova sačma u Somboru danas se nudila po ceni od 24,8-25 din/kg+PDV.

STOKA

Sam početak nedelje i ne daje jasnu sliku u kom pravcu će se dalje kretati cena tovljenika. Ponudjene cene za farmu i mini farmu su bile 150 din/kg+PDV. Što se tiče bikova holštajn cena za početak nedelje u ponudi od 210 din/kg+PDV. Od ostalih kategorija stoke imali smo krave za klanje na 110-140 din/kg+PDV, nazimice za priplod po ceni od 30000 din/kg+PDV.