Osvrt na tržište za 13.05.2019. - voće i povrće

Na samom početak nedelje smo istražili tržište jagoda, obzirom da je sada jek sezone. Po rečima ponudjača cena za jagode je u rasponu cena od 180-200 din sa uračunatim PDV-om. Za sada su zadovoljni tim uslovima i dok imaju siguran plasman, obezbeđivaće dovoljne količine.