Osvrt na tržište za 13.06.2019. - subvencije i regulative

Grad Novi Sad Javni poziv za dodelu subvencije za samozapošljavanje na teritoriji grada Novog Sada.

Takođe, Pokrajinski sekretar za privredu i turizam objavljuje izmenu Javnog konkursa za dodelu bespovratnih sredstava mikro i malim privrednim društvima za subvencionisanje izdataka za nabavku mašina ili opreme ili softvera ili za sticanje nematerijalne imovine u 2019. godini