Osvrt na tržište za 13.10.2021.-komponente za stočnu hranu i stoka

STOKA

Oglašene cene za farmsku robu bile su u rasponu cena 165-170 din/kg+PDV, svinje mini famre 160-170 din/kg+PDV, svinje iz otkupa 165 din/kg+PDV. Trend je pada cena u oglašenim cenama i pregovorima.

SOJINA SAČMA

Danas operativna ponuda sojine sačme u Obrenovcu, Zrenjaninu, Šidu, raspon oglašenih cena ponude se kreće od 82-84din/kg+PDV, stabilan tok, prilagođena vrednost ponude u trendu pada na 82din/kg+PDV, usled male tražnje i ne odgovarajuće kupovne moći farmi, mini farmi i tovljača stoke.

SUNCOKRETOVA SAČMA

Dan za nama obiluje ponudom suncokretove sačme u odnosu na tražnju, operativni su pariteti Zrenjanin, Sombor, Vrbas, Šid, raspon ponuđenih oglašenih vrednosti kreće se od 33.4-34din/kg+pdv, a dogovori na terenu odvijali su se od 33.4-33,5din/kg+PDV.