Osvrt na tržište za 14.01.2020. - komponente za stočnu hranu i stoka

SOJINA SAČMA

Danas u ponudi beležimo sojinu sačmu u Bečeju i Šidu po ceni od 44 din/kg+PDV. Takođe, sojina sačma u Velikom Gradištu danas se nudila po ceni od 44 din/kg+PDV, dok se neke količine sojine sačme u Obrenovcu i dalje mogu naći po ceni od 43,5 din/kg+PDV. Prijavljenih realizacija za danas nismo imali.

SUNCOKRETOVA SAČMA

Danas u ponudi beležimo suncokretovu sačmu u rasponu cena od 20,5-22 din/kg+PDV. U Zrenjaninu danas beležimo ponudu suncokretove sačme po ceni od 20,6 din/kg+PDV, suncokretova sačma u Šidu nudila se po ceni od 20,5 din/kg+PDV kao i pre praznika, znači bez promena cene i dalje, dok se sačma u Somboru danas nudila po ceni od 21 din/kg+PDV, a sačma u Velikom Gradištu za danas beleži ponudu po ceni od 22 din/kg+PDV. Prijavljenih realizacija za danas nismo imali kao ni konkretnih upita u potražnji.

STOKA

U današnjoj ponudi smo imali tovne svinje sa farmi po cenama od 158-170 din/kg+PDV, a tovne svinje sa mini farmi po cenama od 155-165 din/kg+PDV.