Osvrt na tržište za 14.03.2019. - žitarice i uljarice

KUKURUZ

Ponuda kukuruza je na tržištu zadovoljavajuća, cene u rasponu od 15,5-16 din/kg+PDV.Prijavljeno je trgovanje po ceni od 15,3 din/kg+PDV. Aktivnija potražnja je ohrabrila ponuđače da podignu cene, ali cena od 15,5 din/kg+PDV, za fca utovareno u vozilo kupca, još uvek nije postignuta.

PŠENICA

Stanje na tržištu ove merkantilne robe je već izvesno vreme nepromenjeno. Ponuda se pojačava, a većih kupaca još uvek nema u najavi. Izvoznici u zemlje iz okruženja još uvek nisu konkurentni sa cenom i roba se isporučuje u malom obimu.

JEČAM

Ječam se nudio u rasponu cena od 21,5-22,2 din/kg+PDV. Bez većeg interesovanja od strane kupaca.

SOJA ZRNO

Soja zrno za danas imamo ponudjene cene 37,8-38 din/kg+PDV. Ponudjači bi i sami nudili svoju robu, ukoliko bi se pojavio konkretan kupac.