Osvrt na tržište za 14.05.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

SUNCOKRETOVA SAČMA 

Danas, što se tiče suncokretove sačme u ponudi smo imali operativne količine iz svih fabrika. Od ponuđenih cena za danas beležimo ponudu za sačmu u Novoj Crnji po ceni od 25 din/kg+PDV, sačma u Šidu nudila se po ceni od 24,6-24,9 din/kg+PDV. Suncokretova sačma u Somboru i danas se nudila po ceni od 24,8 din/kg+PDV, dok se sačma u Zrenjaninu nudila po ceni od 24,6-24,7 din/kg+PDV. Prijavljenih realizacija nije bilo. Kupci se raspituju vezano za cene i ponude ali nisu zainteresovani da plate cene veće od 24,5 din/kg+PDV.

SOJINA SAČMA 
Danas manja ponuda sojine sačme. Cena za operativne količine sačmi praktično su izjednačene i nude se po ceni od 42 din/kg+PDV. Od operativnih sačmi za danas beležimo ponudu za sačmu u Somboru, Velikom Gradištu i u Obrenovcu. Za sada nemamo prijavljene realizacije po tim cenama.

STOKA

Stoka za danas smo beležili tražnju za farmsku prasad. Cene koje sada mogu da se postignu za farmsku prasad su u rasponu cena od 310-330 din/kg+PDV. Što se tiče tovljenika za danas prijavljeno trgovanje svinje mini farma 300kom po ceni od 145 din/kg+PDV. Kupci su mahom spremni da plate tovljenike u rasponu cena od 130-150 din/kg+PDV u zavisnosti od kategorije. Ponuđači bikova simentalaca prolongiraju prodaju i dalje se nadaju porastu cena u trgovanju, za sada smo stigli do cene od 2,1 eur/kg sa uračunatim PDV-om na nivou ponude.