Osvrt na tržište za 14.06.2018. - komponente za stočnu hranu i stoka

SOJINA SAČMA

Danas smo imali ponude domaće sojine sačme Šid po ceni od 46din/kg+PDV i za sojinu sačmu u Somboru po ceni od 46.6din/kg+PDV, sojina sačma u Zrenjaninu nudila se po ceni od 46.3din/kg+PDV. Cena sojine sačme polako beleži pad, imamo dosta ponuda kako domaće tako i uvozne sačme, dok je intereovanje poslednjih pad dana slabije.

SUNCOKRETOVA SAČMA 

Danas smo imali ponude za suncokretovu sačmu Nova Crnja i Sombor po ceni od 23.3din/kg+PDV, dok je ponušena cena za Vrbasku sačmu danas bila po ceni od 25.2din/kg+PDV. Kako saznajemo na terenu, očekuje se korekcija zvaničene cene na 25din pa je većina ponuđača povukla ponudu u nadi da će se korigovati i cena u trgovanju u narednom periodu.

STOKA

Na današnji dan smo mogli zapaziti samo aktivnu ponudu stoke na domaćem tržištu, bez prisustva tražnji i upita za kupovinom. Tovne svinje farmske danas su nuđene po ceni od 175din/kg+PDV, tovne svinje iz otkupa nudile su se po ceni od 155din/kg+PDV, bikovi holštajn nudili su se po ceni od 230din/kg+PDV, bikovi Aberdeen angus su se nudili na 260din/kg+PDV a jagnjad su nuđena po ceni od 272.73din/kg+PDV. Kod prodavaca postoji volja da se pregovara oko cena trgovanja.