Osvrt na tržište za 14.07.2022.-komponente za stočnu hranu i stoka

STOKA

Bikovi simentalci su se nudili po ceni na 350 din/kg+PDV. Slabo interesovanje od strane kupaca učinilo je da ova oglašena cena ne bude predmet pregovora.

SOJINA SAČMA

Na domaćem tržištu Srbije danas ponuda nad tražnjom  sojine sačme dominira, kreće se u rasponu od 60din/kg+pdv za sačmu 42% proteina i 62-63din/kg+PDV za sačmu 44% proteina, sa dogovorima i ispod najniže ponuđene cene( zbog malih upita, tražnji) na paritetima Obrenovac, Zrenjanin, Veliko Gradište, Šid .

SUNCOKRETOVA SAČMA

Danas na domaćem tržištu Srbije  ponuda suncokretove sačme u  oglašenim  cenama ponude   kreće se od 32din/kg+PDV  do -33din/kg+PDV,operativni pariteti su  Šid,  Zrenjanin,  Veliko Gradište, aktivnija je ponuda od tražnje.