Osvrt na tržište za 14.08.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

SOJINA SAČMA

Danas beležimo ponude domaće sojine sačme u Velikom Gradištu u rasponu cena od 40,8-41,1 din/kg+PDV. Takođe beležimo i ponudu za sojinu sačmu u Obrenovcu po ceni od 41 din/kg+PDV. Prijavljenih realizacija kao ni konkretnih upita za nabavku sojine sačme tokom današnjeg dana nismo imali.

SOJINA SAČMA

Danas beležimo ponude domaće sojine sačme u Velikom Gradištu u rasponu cena od 40,8-41,1 din/kg+PDV. Takođe beležimo i ponudu za sojinu sačmu u Obrenovcu po ceni od 41 din/kg+PDV. Prijavljenih realizacija kao ni konkretnih upita za nabavku sojine sačme tokom današnjeg dana nismo imali.

STOKA 

Potvrđena je sumnja da je virus afričke kuge prisutan u Srbiji. Za sada nema mesta panici, pošto su u pitanju pojedinačna žarišta, ali su pojačane mere prevencije. 

Tovljenici sa farmi su se danas nudili po cenama od 165-180 din/kg+PDV, tovljenici sa mini farmi po ceni od 175 din/kg+PDV, a tovčjenici iz otkupa po ceni od 165 din/kg+PDV. Prasad iz otkupa su nuđena po ceni od 220 din/kg+PDV.

U ponudi smo imali i ovce, po ceni od 118 din/kg+PDV, kao i krmače za klanje po ceni od 132 din/kg+PDV.