Osvrt na tržište za 14.09.2020.-subvencije i regulative

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donosi:

Pravilnik o načinu obeležavanja i registracije svinja, kao i o službenoj kontroli obeležavanja i registracije svinja; 

Pravilnik o uslovima za obavljanje kontrole plodnosti obradivog poljoprivrednog zemljišta;

Pravilnik o utvrđivanju programa monitoringa bezbednosti hrane biljnog i životinjskog porekla za 2020 godinu.

Vlada Republike Srbije donosi:

 UREDBU O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O UTVRĐIVANjU PROGRAMA FINANSIJSKE PODRŠKE POLjOPRIVREDNIM PROIZVOĐAČIMA KROZ OTKUP TRŽIŠNIH VIŠKOVA TOVNIH JUNADI U OTEŽANIM EKONOMSKIM USLOVIMA USLED PANDEMIJE COVID-19 IZAZVANE VIRUSOM SARS-COV-2.

 

Detaljan prikaz ove uredbe/zakona, možete pogledati na sledećim linkovima: