Osvrt na tržište za 14.10.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

SOJINA SAČMA 

U današnjoj ponudi smo imali sojinu sačmu u Šidu, po ceni od 43.5 din/kg+PDV i sojinu sačmu u Bečeju po ceni od 43,6 din/kg+PDV. Iako je bilo najava, sojina sačma u Obrenovcu nije operativna prvog dana u nedelji.

SUNCOKRETOVA SAČMA 

Suncokretova sačma u Novoj Crnji se danas nudila po ceni od 20,8 din/kg+PDV, a po toj ceni se nudila i u Somboru. U šidu je cena bila malo niža, 20,5 din/kg+PDV, dok se u Zrenjaninu ova komponenta nudila po cenama od 20,2 din/kg+PDV.

STOKA 

Prvog dana u nedelji su cene tovljenika bile još niže nego prošle nedelje. Tovljenici sa farmi su se nudili po ceni od 145 din/kg+PDV, tovljenici sa mini farmi po istoj ceni, dok su se tovljenici iz otkupa nudili po ceni od 140 din/kg+PDV.

Bikovi Holštajn su se nudili po ceni od 190 din/kg+PDV, a krave za klanje po cenama od 110-140 din/kg+PDV.