Osvrt na tržište za 14.10.2021.-komponente za stočnu hranu i stoka

SOJINA SAČMA

Domaće tržište Srbije danas prilično mirno u zbivanjima sa sojinom sačmom, nivoi oglašenih ponuđenih cena kreću se u rasponu od 80din/kg+pdv za 42% proteina Obrenovac, do 84din/kg+PDV, Zrenjanin, tražnja je prisutna za manje količine.

SUNCOKRETOVA SAČMA

Dan za nama prikazuje mnogo aktivniju ponudu od tražnje suncokretove sačme, nivo ponude kreće se od 33.3-34din/kg+PDV, operativni pariteti su Zrenjanin, Šid, Vrbas, Sombor, Veliko Gradište, a dogovori konkretni korigovani su na dole, bili su od 33-33.2din/kg+PDV, za Zrenjanin i Vrbas, zbog malih zahteva za kupovinom.

STOKA

Oglašene cene za tovljenike sa mini farme i farmi su se izjednačile cenovno. Oglašene cene bile su na nivou cena od 165 din/kg+PDV. Bližimo se kraju nedelje pa ćemo videti koji nivo cena će biti za sledeću nedelju.