Osvrt na tržište za 14.12.2023.- stoka i meso

STOKA

Bikovi holštajn ponuđeni su po ceni od 300 din/kg+PDV. Bikovi simentalci su ponuđeni po ceni od 337 do 345 din/kg+PDV. Beležili smo trgovanje po ceni od 345 din/kg+PDV za bikove simentalce. Ovce za klanje ponuđene su po ceni od 167 din/kg+PDV. Nazimice za priplod ponuđene su po ceni od 50.000 din/kom+PDV. Krmače za klanje se trguju po ceni od 250 din/kg+PDV. Prasad su ponuđena po ceni od 510 do 600 din/kg+PDV. Beležili smo trgovanje prasadi za klanje po ceni od 510 din/kg+PDV. Tovne svinje sa mini farme i farme ponuđene su u rasponu cena od 270 do 280 din/kg+PDV. Trgovanja su bila na 270 din/kg+PDV. Kad je živina u pitanju imali smo jednodnevne piliće teške linije u ponudi u raspnu cena od 47 do 60 din/kom+PDV.

MESO

Oglašena cena junećeg kompenziranog mesa bila je od 695 do 700 din/kg+PDV. Meso francuske obrade bilo je u ponudi po ceni od 490 do 555 din/kg+PDV, a cena svinjskih polutki bila je od 380 do 433 din/kg+PDV. Cena svinjskog buta BK je 640 din/kg+PDV, a svinjskog buta SK je od 510 do 574 din/kg+PDV. Cene svinjskog mesa nije korigovana, jer se i cena tovljenika sa farme nije menjala u odnosu na prethodnu nedelju.

G.J.