Osvrt na tržište za 15.03.2021.-komponente za stočnu hranu i stoka

SUNCOKRETOVA SAČMA

Početak nedelje obeležila je mala ponuda suncokretove sačme uglavnom bez izraženih cena u ponudi. U ponudi beležimo količine u Zrenjaninu, Vrbasu kao i u Novoj Crnji. Oglašena cena suncokretove sačme za danas je 34,5 din/kg+PDV.

SOJINA SAČMA

Što se tiče sojine sačme, danas beležimo uglavnom ponude bez definisanih cena. Usled mnogobrojnih promena kod cena sojinog zrna koje je pratila i dinamika ponuda i cena sojine sačme, početak nedelje uglavnom je sumiranje i praćenje ponuda i cena kod svih kao i definisanje same cene. Za danas beležimo oglašenu cenu od 67 din/kg+PDV.

STOKA

Bikovi holštajn su se oglašavali na nivo cena od 218 din/kg+PDV, bikovi simentalci po ceni od 240 din/kg+PDV. Farmske svinje su se dogovarale na nivo cena od 145 din/kg+PDV. Održava se trend stagnacije cena uz pokušaj kupaca da cenu vuku na dole.