Osvrt na tržište za 15.08.2018. - komponente za stočnu hranu i stoka

SOJINA SAČMA

Od sojine sačme domaće rinfuz i dalje je operativna samo sačma iz Bečeja koja se kako saznajemo na terenu radila po ceni od 40.2-41din/kg+PDV. Usled male ponude došlo je do korekcije cene na gore. Od uvoznih sačmi aktuelna  je indijska obogaćena sačma sa 47%proteina po ceni od 41din/kg+PDV.

SUNCOKRETOVA SAČMA

Od suncokretovih sačmi za danas smo imali ponudu za sačmu u Šidu po ceni od 24.7din/kg+PDV i za suncokretovu sačmu dijamant sa lagera u Novom Sadu po ceni od 24-24.5din/kg+PDV. Realizacija za danas nije bilo, interesovanje za sačmom je i dalje malo.

STOKA

Prema saznanjima sa terena u Rasinskom okrugu se tovne svinje iz otkupa rešavaju po cenama u rasponu od 150-160din/kg sa PDV-om, dok se prasad iz kategorije otkupa na tom paritetu rešavaju po ceni od 200din/kg sa PDV-om. U Južnobačkom okrugu prijavljeno trgovanje sa terena za farmsku prasad po ceni od 310din/kg sa PDV-om. Izvoznička firma iz Srema, kupuje telad žensku za klane za potrebe izvoza za Bosnu po ceni od 3e/kg sa PDV-om, dok krave za klanje plaća u rasponu od 1.2-1.7e/kg sa PDV-om u zavisnosti od kilaže i mesnatosti. Na paritetu Srema bikovi simentalci se rešavaju po ceni od 2.3-24e/kg sa PDV, u raškom okrugu klanica plaća 2.35-2.4e/kg sa PDV-om simentalce, dok holštajne plaća 250din/kg+PDV.