Osvrt na tržište za 15.08.2022.-komponente za stočnu hranu i stoka

STOKA

Slaba operativnost robe na terenu za tovljenike i dalje prostora ponudjačima da traže više nivoe cena. Oglašene cene su bile u rasponu cena 270-275 din/kg+PDV. Po povratnoj informacije naših saradnika pregovori su se završavali u većini na 270 din/kg+PDV.

SOJINA SAČMA

Danas na  domaćem tržištu Srbije  prisutnija  ponuda sojine sačme od tražnje za njom,  oglašena operativna ponuda je  80din/kg+PDV za sačmu 44% proteina i 78din/kg+PDV za 42% proteina sa dogovorima i ispod najniže ponuđene vrednosti, na paritetima Obrenovac, Veliko Gradište i Šid.

SUNCOKRETOVA SAČMA

Danas  ponuđene stabilne vrednosti suncokretove sačme na domaćem tržištu, ponude se  cene kreću  od 32din/kg+PDV  do 32-33.5din/kg+PDV,operativni pariteti su  Šid,  Zrenjanin,  Veliko Gradište, kupci su nudili ispod najniže ponuđene vrednosti za ovu komponnentu.