Osvrt na tržište za 15.09.2020.-komponente za stočnu hranu i stoka

SOJINA SAČMA

Ponuda operativnih količina sojine sačme izostala je i danas. Sojina sačma je kako saznajemo od saradnika mahom ugovorena do kraja meseca. U Bečeju se, kako saznajemo na terenu može se naći poneko operativno vozilo sojine sačme po ceni od 47-47,3 din/kg+PDV.

SUNCOKRETOVA SAČMA

Danas beležimo oglašene ponude suncokretove sačme po ceni od 25-25,5 din/kg+PDV. Suncokretova sačma oglašavala se za danas sa ponudom operativnih količina u Somboru i u Vrbasu. Takođe, danas beležimo i dogovor oko suncokretove sačme u Vrbasu i to po ceni od 25 din/kg+PDV.

STOKA

Oglašene cene za tovne svinje sa farmi su 140-147 din/kg+PDV, sa mini farme 130-138 din7kg+PDV, svinje sa otkupa 130 din/kg+PDV. Kad su prasad u pitanju oglašene cene za prasad farmske su 280 din/kg+PDV, prasad mini farma 230 din/kg+PDV, prasad iz otkupa 210 din/kg+PDV. Ovce za klanje su se oglašavale na cenu od 137 din/kg+PDV, jagnjad 277,77 din/kg+PDV. Bikovi holštajn po ceni od 190 din7kg+PDV, a bikovi simentalci su se oglašavali po ceni od 200-207,46 din/kg+PDV.