Osvrt na tržište za 15.09.2020.-subvencije i regulative

Komisija budžetskog Fonda za razvoj poljoprivrede na teritoriji grada Leskovca raspisala je KONKURS ZA DODELU PODSTICAJNIH SREDSTAVA.

Za sve poljoprivrednike koji planiraju da se prijave na konkurs uslov je da su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava, da za investiciju za koju podnose zahtev ne smeju da koriste podsticaje po nekom drugom osnovu (subvencije, podsticaji, donacije), odnosno da ista investicija nije predmet drugog postupka za korišćenje podsticaja, osim kreditne podrške.

U slučaju kada korisnik nije vlasnik katastarskih parcela i objekta koji su predmet investicije za koju se podnosi zahtev, neophodno je da na njima ima pravo zakupa, odnosno korišćenja na osnovu ugovora zaključenog sa zakupodavcem fizičkim licem ili ministarstvom nadležnim za poslove poljoprivrede. Neophodno je da namenski koristi i ne otuđi niti da drugom licu na korišćenje investiciju koja je predmet zahteva u periodu od pet godina od dana nabavke opreme, mašina i mehanizacije, odnosno izgradnje objekta.

Ceo tekst, kao i njegovo preuzimanje, možete pogledati na sledećem linku: