Osvrt na tržište za 15.12.2020.-komponente za stočnu hranu i stoka

STOKA

Oglašena cena za tovne svinje mini farma je 135 din/kg+PDV, ovce za klanje na 120 din/kg+PDV. Jagnjad su se oglašavala na cenu od 210-250 din/kg+PDV.

SOJINA SAČMA

Danas ne beležimo promene kod ponuda sojine sačme, tako da i danas beležimo ponude sojine sačme u Zrenjaninu, Vrbasu kao i u Obrenovcu po oglašenim cenama od 57 din/kg+PDV.

SUNCOKRETOVA SAČMA

Danas beležimo mali porast cene suncokretove sačme u ponudi, suncokretova sačma nudila se u rasponu cena od 28,7-29,5 din/kg+PDV. U Somboru beležimo ponudu suncokretove sačme po oglašenoj ceni od 29,5 din/kg+PDV, u Vrbasu suncokretova sačma oglašavala se sa ponuđenom cenom od 29 din/kg+PDV, dok se u Zrenjaninu suncokretova sačma i dalje nudila po oglašenim cenama od 28,7 din/kg+PDV.