Osvrt na tržište za 16.07.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

SOJINA SAČMA

Situacija i danas nepromenjena što se tiče ponuda sojine sačme, ponuda je i dalje velika, upita za ovom komponentom i dalje je malo. Ponuđene cene za sojinu sačmu danas su se kretale u rasponu cena od 41,7-41,9 din/kg+PDV. Prijavljenih realizacija za danas nismo imali.

SUNCOKRETOVA SAČMA

Danas beležimo promenu kada su u pitanju ponuđene cene za suncokretovu sačmu, tako da se suncokretova sačma u Novoj Crnji danas nudila po ceni od 24,2 din/kg+PDV kao i uvozna suncokretova sačma Bimal sa lagerom u Bečeju. Ponuđači se žale na slabu zainteresovanost oko nabavke ove komponente i kako nije ni pitanje dogovora oko cene nego da prosto kupci nisu zainteresovani za nabavku i nemaju potrebe.

STOKA

Tovljenici sa farmi su se i danas nudili po ceni od 165 din/kg+PDV, dok su se tovljenici sa mini farmi nudili po cenama od 155-160 din/kg+PDV. U ponudi smo imali prasad sa farme, po dosta nižoj ceni nego prethodnih dana, 280 din/kg+PDV. 

Jagnjad su se nudila po ceni od 254.5 din/kg+PDV, a krave za klanje po cenama od 110-140 din/kg+PDV.

Simentalci su se nudili po cenama od 214-225,5 din/kg+PDV, a Holštajn bikovi po cenama od 180-208 din/kg+PDV.