Osvrt na tržište za 16.08.2018. - komponente za stočnu hranu i stoka

SOJINA SAČMA

Od sojine sačme domaće rinfuz i dalje je operativna samo sačma iz Bečeja koja se kako saznajemo na terenu radila po ceni od 40.2-41din/kg+PDV. Kako sazanajemo na terenu se nudila sačma iz Bečeja danas po ceni i od 40-41din/kg+PDV. Od uvoznih sačmi aktuelna  je indijska obogaćena sačma sa 47%proteina po ceni od 41din/kg+PDV. Prijavljenih realizacija za danas nije bilo.

SUNCOKRETOVA SAČMA 

Od suncokretovih sačmi i dalje je najaktuelnija ponuda dijamantove sačme sa lagera u Kuli po ceni od 23.6-23.8din/kg+PDV i suncokretova sačma Dijamant sa lagera u Zrenjaninu, zvanične ponude se kreću po cenama od 24-24.5din/kg+PDV, kako saznajemo na terenu da se dijamantova sačma može naći i po ceni od 23din/kg+PDv i da cena suncokretove sačme beleži blaži pad.

STOKA

Na tržištu stoke danas bismo izdvojili ponudu jaganjaca , koji su se nudili u raponu cena od 240-259din/kg+PDV, i različitih klasa ovaca, za priplod, za klanje i sjagnjenih ovaca. Na terenu smo došli do informacija da se danas obavljala realizacija bikova Simental u mačvanskom okrugu, 26 komada po ceni od 257.58din/kg+PDV.