Osvrt na tržište za 16.09.2020.-komponente za stočnu hranu i stoka

SOJINA SAČMA

I danas beležimo samo upite za nabavkom ove komponente. U ponudi ni danas ne beležimo operativne količine sojine sačme. I dalje je kako saznajemo na terenu zastupljena samo ponuda sojine sačme u Bečeju. Danas saradnici prijavljuju dogovore za sojinu sačmu u Bečeju po ceni od 47,3 din/kg+PDV.

SUNCOKRETOVA SAČMA

Danas beležimo ponude suncokretove sačme po oglašenim cenama od 25,3-25,5 din/kg+PDV. U ponudi smo danas imali suncokretovu sačmu u Somboru, Velikom Gradištu i Zrenjaninu, Kako saznajemo od saradnika, danas su dogovarali suncokretovu sačmu iz Zrenjanina po ceni od 25,3 din/kg+PDV.

STOKA

Svinje sa farme su se oglašavale po ceni od 145-147 din/kg+PDV. Na terenu vlada slabo interesovanje za svinjama.