Osvrt na tržište za 16.10.2018. - komponente za stočnu hranu i stoka

SOJINA SAČMA 

Od sojinih sačmi danas smo imali ponudu za domaću sojinu sačmu Bečej po ceni od 45.8din/kg+PDV. Od uvoznih sojinih sačmi danas smo imali ponudu za indijsku sačmu po ceni od 45.5din/kg+PDV. Danas nismo imali prijavljenih realizacija.

SUNCOKRETOVA SAČMA 

Od suncokretovih sačmi danas smo imali ponudu za sačmu u Somboru po ceni od 22.4din/kg+PDV, sačma u Zrenjaninu nudila se po ceni od 22-22.5din/kg+PDV, sačma u Novoj Crnji nudila se po ceni od 22-22.3din/kg+PDV. Danas nismo imali prijavljenih realizacija, cena sačme je i danas u blagom padu u odnosu na ponude od prethodnog dana.

STOKA

Danas dominira ponuda jagnjadi po ceni od 260din/kg+PDV, ponuda jarića kretala se od 270-275din/kg+PDV, a na terenu danas dolazimo do informacija da je bilo trgovanja tovnih svinja farmskih u severnobačkom okrugu po ceni od 143din/kg+PDV, tovnih svinja mini farma u zapadnobačkom okrugu po ceni od 148din/kg+PDV, dok je njihova ponuda bila u intervalu cena od 140-150din/kg+PDV.  Vidljiv pomak na gore u ceni realizacije.