Osvrt na tržište za 16.10.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

SUNCOKRETOVA SAČMA 

Dan za nama na domaćem tržištu Srbije obeležilo je veće interesovanje i upiti za domaćom suncokretovom sačmom, rinfuz, koja se nudila u Vrbasu po ceni od 19,8-20 din/kg+PDV, u Zrenjaninu po ceni od 20,2 din/kg+PDV,  te se trgovanje sačme u Vrbasu obavljalo po ceni od 19,7-19,8 din/kg+PDV, kako nam saradnici na terenu potvrđuju.

SOJINA SAČMA 

Sojina sačma Bečej se nudila po ceni od 43,7 din/kg+PDV, Obrenovac se nudila po ceni od 44 din/kg+PDV.

STOKA

Bikovi Holštajn su se i danas nudili po cenama od 185-190 din/kg+PDV, dok su se Simentalci nudili po 225 din/kg+PDV. u Ponudi smo imali i krave za klanje, po cenama od 110-140 din/kg+PDV. 

Prasad sa mini farmi su se nudila po cenama od 232-240 din/kg+PDV, a tovne svinje sa sa mini farmi po cenama od 140-150 din/kgPDV. Tovne svinje iz otkupa su se nudile po ceni od 140 din/kg+PDV.