Osvrt na tržište za 16.12.2020.-komponente za stočnu hranu i stoka

STOKA
Oglašene cene za bikove simentalce su na 200 din/kg+PDV, bikovi holštajn 188 din/kg+PDV. I za ovu nedelju beležimo pad cene za prasad. Prasad iz otkupa su se oglašavla na 157,5 din/kg+PDV, prasad mini farma 180 din/kg+PDV. Tovne svinje sa farme su se oglašavale na 132 din/kg+PDV, svinje mini farma 125-127 din/kg+PDV.

SOJINA SAČMA

Danas beležimo ponudu sojine sačme po oglašenim cenama od 57 din/kg+PDV. Ponude operativnih količina beležimo u Obrenovcu, Somboru i u Zrenjaninu.

SUNCOKRETOVA SAČMA

Suncokretova sačma danas se nudila po oglašenim cenama od 28,5-29,2 din/kg+PDV. U Novoj Crnji suncokretova sačma i dalje se oglašava sa ponuđenom ceom od 28,5 din/kg+PDV, u Zrenjaninu beležimo ponudu suncokretove sačme po oglašenoj ceni od 28,6-28,7 din/kg+PDV, dok se u Somboru i danas suncokretova sačma oglašavala po ponuđenoj ceni od 29,2 din/kg+PDV.