Osvrt na tržište za 17.03.2021.-komponente za stočnu hranu i stoka

STOKA

Prasad iz otkupa su se oglašavala po ceni od 185 din/kg+PDV, prasad mini farma po ceni od 231-240 din/kg+PDV, prasad sa farme do 300 din/kg+PDV. Koliko smo upratili trend je slabijeg interesovanja za nabavku prasadi. Proizvođači su generalno nezadovoljni situacijom oko tovljenika zbog neizvosnosti cena u pregovorima.

SOJINA SAČMA

Dan za nama je obeležen dominantnijom ponudom sojine sačme svih proizvođača, pariteta, (Bečej, Šid, Veliko Gradište, Zrenjanin,Nova Crnja, Vrbas), u odnosu na tražnju. Cena u ponudi se kretala od 66-68din/kg+PDV, cena je danas rasla u ponudi, u želji da se uskladi sa rastom cene osnovne sirovine. Sa terena saznajemo da su se dogovori ostvarivali na 66 i 67din/kg+PDV jer kupci nisu bili spremni da isprate i reaguju na viši nivo cene.

SUNCOKRETOVA SAČMA

Danas pojačana  ponuda  suncokretove sačme na domaćem tržištu po količinama i paritetima, stabilizovala se i cena u ponudi, koja se kretala od 34.3-35din/kg+PDV, dok je dogovor na terenu postizan na 34.3-34.5din/kg+PDV. Tražnja je danas pasivnija od ponude.