Osvrt na tržište za 17.04.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

SOJINA SAČMA

Od sojinih sačmi danas smo imali ponudu za sačmu u Bečeju po ceni od 42.4din/kg+PDV, sačma u Šidu nudila se po ceni od 42.2din/kg+PDV, sačma u Somboru nudila se po ceni od 42.6din/kg+PDV, sačma u Velikom Gradištu nudila se danas po ceni od 41.8din/kg+PDV. Prijavljenih realizacija za danas nije bilo.

SUNCOKRETOVA SAČMA 

Od suncokretovih sačmi danas smo imali ponude za suncokretove sačme u Novoj Crnji i u Vrbasu po ceni od 25din/kg+PDV, sačma u Somboru nudila se i danas po ceni od 25-25.2din/kg+PDV. Kako saznajemo na terenu danas je dogovarana suncokretova sačma u Zrenjaninu po ceni od 24.5din/kg+PDV. Takođe, danas beležimo i ponudu za suncokretovu sačmu uvoznu rinfuz po ceni od 25din/kg+PDV.

STOKA 

U današnjoj ponudi smo imali farmske tovljenike po ceni od 160-1770 din/kg+PDV, tovljenike sa mini farmi po ceni od 150-165 din/kg+PDV i tovljenike iz otkupa po cenama od 145-150 din/kg+PDV.

Takođe smo u ponudi imali famrsku prasad, po ceni od 300 din/kg+PDV.

Bikovi Simentalci su se nudili po ceni od 232-260 din/kg+PDV.