Osvrt na tržište za 17.12.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

SOJINA SAČMA

Danas u ponudi beležimo sojinu sačmu po ceni od 43,8-44,5 din/kg+PDV. Sojina sačma u Obrenovcu danas se nudila po ceni od 43,8 din/kg+PDV, dok se sojina sačma nudila u Vrbasu po ceni od 44,5 din/kg+PDV.

SUNCOKRETOVA SAČMA

Danas u ponudi beležimo suncokretovu sačmu po ceni od 20-20,5 din/kg+PDV. U ponudi beležimo suncokretovu sačmu u Somboru po ceni od 20 din/kg+PDV. Suncokretova sačma u Zrenjaninu nudila se po ceni od 20,5 din/kg+PDV. Danas nismo imali prijavljenih realizacija.

STOKA

Tovljenici sa farmi su se danas nudili po višim cenama u odnosu na juče, 160-175 din/kg+PDV. Farmeri očekuju porast cene u narednom periodu, zbog nadolazećih praznika. 

Prasad sa farmi su se nudila po ceni od 300 din/kg+PDV.