Osvrt na tržište za 18.01.2021.-komponente za stočnu hranu i stoka

SOJINA SAČMA

Ovu nedelju počinjemo malom ponudom operativnih količina sojine sačme. Većina ponuđača odlaže ponude do daljnjeg, odnosno dok se ne ustali cena sojinog zrna koja neprekidno raste. Danas beležimo ponude malih operativnih sojine sačme u Bečeju i Obrenovcu i to po ceni od 64 din/kg+PDV uz najavu da bi već sutra moglo doći do pomeranja odnosno do rasta cene sojine sačme.

SUNCOKRETOVA SAČMA

Početak nedelje obeležio je i nagli porast cene suncokretove sačme. Kako saznajemo od saradnika danas se suncokretova sačma oglašavala po ponuđenim cenama od 34 din/kg+PDV. Ponude operativnih količina za danas beležimo u Vrbasu i u Novoj Crnji.

STOKA
Za danas smo imali oglašene cene za jagnjad na 250 din/kg+PDV, dok su se ovce za klanje oglašavale po ceni od 120 din/kg+PDV.