Osvrt na tržište za 18.03.2020. - komponente za stočnu hranu i stoka

SUNCOKRETOVA SAČMA

Suncokretova sačma se nudila po ceni od 21,9 din/kg+PDV i to za utovar u Somboru. Kako vidimo iz izveštaja sa milanske berze beležimo rast cene u odnosu na predhodnu nedelju.

SOJINA SAČMA

Sojina sačma se nudila za Obrenova po ceni od 43 din/kg+PDV, za Sombor 42,8 din/kg+PDV. Nije bilo većih interesovanja od strane kupaca. Na milanskoj berzi očekujemo rast cene u odnosu na predhodnu nedelju.

STOKA

Tovne svinje sa farmi su se i danas nudile po ceni od 170 din/kg+PDV. Prasad sa farmi su se nudila po cenama od 300-380 din/kg+PDV, pri čemu je operativnost i dalje problematična. Prasad sa mini farmi su se nudila po ceni od 241 din/kg+PDV, a prasad iz otkupa po ceni od 260 din/kg+PDV.

U ponudi smo imali i jagnjad, po ceni od 280 din/kg+PDV, kao i ovce za klanje, po ceni od 120 din/kg+PDV.