Osvrt na tržište za 18.03.2020. - subvencije i regulative

- Republičke robne rezerve objavile su OBAVEŠTENJE  za učesnike Javnog poziva za naturalnu razmenu do 10.000 tona merkantilnog kukuruza za tovnu junad