Osvrt na tržište za 18.03.2021.-komponente za stočnu hranu i stoka

STOKA

Oglašene cene za jagnjad su 270-280 din/kg+PDV. Ovce za klanje su se oglašavale na cenu od 138 din/kg+PDV. Na terenu primećujemo slabije interesovanje za ove kategorije stoke.

SOJINA SAČMA

Današnji dan karakteriše umirenje tržišta vezano za tok rasta cena u ponudi te se sojina sačma kretala u ponudi u intervalu cena od 65-67.5din/kg+PDV, pojačana dinamika nabavljanja sačme je danas u boljoj ravnoteži sa ponudom. Dogovori su se ostvarivali na 65din/kg+PDV, Obrenovac, 66.5din/kg+PDV Šid i 67.5din/kg+PDV Zrenjanin, kako saznajemo na terenu.

SUNCOKRETOVA SAČMA

Danas obiluje ponuda suncokretove sačme na domaćem tržištu Srbije, svih proizvođača, u rasponu od 34-35din/kg+PDV. Povećano je interesovanje za paritet Šida i Vrbasa zbog najpristupačnijeg nivoa ponuđene vrednosti. Zabeleženi su i dogovori po ceni od 34.3din/kg+PDV , u Zrenjaninu.