Osvrt na tržište za 18.04.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

SOJINA SAČMA

Danas od sojinih sačmi u ponudi smo imali sačmu u Somboru po ceni od 42,6 din/kg+PDV. Ponuđene su takođe i sačme sa preradom u Obrenovcu sa proteinima od 44-78%, kao i sojina sačma u Velikom Gradištu bez naznačene cene. Prijavljenih trgovanja za danas nije bilo, interesovanje za ovom komponentom cele nedelje je izuzetno malo. Kupci se snalaze kako kažu svojim tokovima i nadaju se daljem padu cena.

SUNCOKRETOVA SAČMA

Danas blaži porast cene suncokretove sačme barem kada je ponuda u pitanju. Sačma u Somboru, Zrenjaninu i sačma Bimal nudila se danas po ceni od 25 din/kg+PDV. Danas smo beležili samo jednu ponudu suncokretove sačme Zrenjanin po ceni od 24,6 din/kg+PDV, tokom dana, sve ponude su korigovane na ceni od 25 din/kg+PDV. Prijavljenih realizacija za danas nije bilo.

STOKA

U današnjoj ponudi stoke smo imali tovne svinje sa mini farmi po ceni od 155 din/kg+PDV i tovne svinje farmske po ceni od 170 din/kg+PDV, kao i  krave za klanje, po ceni od 110-140 din/kg+PDV i tovne svinje farmske, po ceni od 170 din/kg+PDV.