Osvrt na tržište za 18.06.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

SOJINA SAČMA 

Danas, od sojinih sačmi u ponudi smo imali sačmu u Obrenovcu i sačmu u Velikom Gradištu. Kako saznajemo od kupaca na terenu sojina sačma danas se nudila u rasponu od 42-43 din/kg+PDV. Prijavljenih realizacija za danas nije bilo.

SUNCOKRETOVA SAČMA

I danas u ponudi suncokretova sačma u Zrenjaninu i vitalu. Cene su i dalje nepromenjene, ponušene cene su od 24,5-24,7 din/kg+PDV. Danas smo imali prijavljenu realizaciju sa terena za suncokretovu sačmu u Vrbasu, 8t, sa odloženim plaćanjem po ceni od 25,1 din/kg+PDV.

STOKA 

Tovljenici sa farmi su se danas nudili po cenama od 160-170 din/kg+PDV. Bikovi Simentalci su se nudili po ceni od 230.5 din/kg+PDV, a Holštajn po ceni od 208 din/kg+PDV.