Osvrt na tržište za 18.06.2019. - žitarice i uljarice

KUKURUZ

Merkantilni kukuruz je danas trgovan po cenama od 15,7-16 din/kg+PDV. Izvoznici na barže su aktivni tako da je i tržište živo.

PŠENICA

Danas je ponuđena merkantilna pšenica rod 2018, u manjim količinama i uglavnom bez izražene cene, sa namerom da se pregovara oko iste. Ovaj period do žetve novog roda, i visoka cena stare pšenice, stvara vakuum u trgovanju i nabavljaju se samo neophodne količine za proizvodnju.

JEČAM 

Tokom današnjeg dana bilo je takođe interesovanja za cenu ječma. Kako saznajemo na terenu u nekim mestima je već žetva počela, s tim da ima dosta zelenih zrna u klasu i da je vlaga visoka, dok s druge strane u nekim mestima je žetva prolongirana zbog vremena. Ponuda ječma rod 2019 se danas kretala po ceni od 16 din/kg+PDV, pa smo samim tim beležili realizaciju ječma rod 2019 po ceni od 15,7 din/kg+PDV.

SOJA ZRNO 

Soja se danas nudila u istom rasponu cena od 37,3-37,5 din/kg+PDV, ni danas nije bilo značajnih promena što se tiče ove uljarice, pa samim tim nismo beležili trgovanje danas.