Osvrt na tržište za 18.07.2018.- žitarice i uljarice

KUKURUZ:

Veća ponuda kukuruza u odnosu na potražnju i slabo trgovanje, uslovljava dalji pad cene kukuruza i u trgovanju i u ponudi. Cene u ponudi se kreću od 16-17din/kg+PDV,( na početku nedelje najniža ponuđena cena je 16.4din/kg+PDV). Danas je prijavljeno trgovanje po ceni od 16din/kg+PDV.

PŠENICA:

Danas u toku dana, takođe veoma bogata ponuda pšenice različitog kvaliteta i pariteta. I dalje, najveće interesovanje je za pšenicom sa hektolitrom 75-77. Na današnji dan beležena su trgovanja merkantilne pšenice po ceni od 16.1din/kg+PDV u braničevskom okrugu. 

JEČAM:

Danas prisutna veoma dinamična ponuda stočnog ječma na domaćem tržištu, u rasponu cena od 15.5-15.9din/kg+PDV, a zabeleženi nivo realizacije je 15.9din/kg+PDV, 50t u južnom Banatu. Na tržištu je prisutna veća operativna ponuda od tražnje, pa je spremnost ponuđača na terenu da koriguju cene u ponudi, radi ostvarenja trgovine.

SOJA:
I dalje veća ponuda u odnosu na tražnju ove merkantile. Ponuđene cene u rasponu 37.8-40din/kg+PDV. Iako je bilo ponuda po nižim cenama u odnosu na prethodni period, nisu beležena trgovanja.